Gotlandsmodellen, vad är det?

Gotlandsmodellen är en metod som i motsats till traditionell multiplikationsinlärning, utgår från svaren. Metoden vänder sig till elever i år 2-6.

Tabellområdena i Gotlandsmodellen omfattar inte de lättaste talen, o, 1 eller 10 tex- 0*5 eller 3*10 osv. Bortsett från dessa tal har vi 64 tal som ska läras in vid traditionell inlärning av multiplikationstabellerna men vid Gotlandsmodellen är det istället 31 svar att öva in.

Multiplikationssvaren är uppdelade efter olika områden, olika svarsområden.

Multiplikation A-F där A (4, 6, 8, 9), B (10, 12, 14, 15, 16, 18), C (20, 21, 24, 25, 27, 28), D (30, 32, 35, 36), E (40, 42, 45, 48, 49), F (54, 56, 63, 64, 72, 81)

Tabellområden har vardera 4, 5, eller 6 svar. Eleverna lär in ett område i taget. Eleven lär sig vilka svaren är och vilka kombinationer som ger det svaret.

Till arbetsmaterialet hör också spelet Snap där de olika svaren lärs in.

Gotlandsmodellen har också med division.

(Sefastsson, B, (2003-2010) Gotlandsmodellen,  sid. 90, Föräldrainformation, Sica Läromedel AB)

 

Multiplikation Gul A

Det är 4 barn som spelar fotboll. Sen så kommer det dubbelt så många som vill vara med. Hur många nya barn spelar fotboll nu?

Omar 4b

division B Orange

Lucas, Alvin, Malin och Jocke ska dela sitt hus i varsin del.                                                    Deras hus är 40 m kvadrat.                                                                                                      Hur många kvadrat m får Lucas?

 

Skapare:Lucas 4B!