Syfte och mottagare – Varför och för vem?

Genom vår sida rösjöfyror.se så har våra tre klasser en gemensam arbetsyta för våra gemensamma projekt. Vi har därmed en plats där vi har varandra som läsare och mottagare inom alla klasserna. Vi har också tre lärare som tillsammans kan administrera, lära, hjälpa och inspirera varandra för att utveckla webbplatsen. Vi har startat, är på väg och vet inte riktigt än var vi hamnar. Vi arbetar efter skolans ledord, Vi kan, vi vill, vi vågar! Vi har också tre föräldragrupper som får en chans att se alla fyrors arbete på webbplatsen rösjöfyror.se

Kanske syskon och andra klasser blir nyfikna på vad de där rösjöfyrorna håller på med?

Vi vill också att webbplatsen ska ha ett lärande och pedagogiskt syfte med riktiga mottagare samt kunna främja att eleverna kan vara aktiva och intresserade mottagare av andras arbeten. För att skapa aktiva mottagare behöver vi skapa uppgifter som främjar kommunikation. Ett exempel på det är ex. matematikuppgifter som andra elever kan lösa genom att skapa ett inlägg.

Eleverna lär sig också hur en webbplats är uppbygg genom att lära sig de ämnesspecifika begreppen som du behöver kunna då du ska ex. skapa ett nytt inlägg eller bocka i rätt kategori. 

Ett viktigt syfte har varit att skapa nya former för samarbete, nya lärmiljöer, nya pedagogiska grepp och nya arbetskamrater. I många klasser skapas olika roller och olika klimat inom klassrummets fyra väggar. Har man som elev gått tillsammans i en och samma klass sedan år kan det inom klassen ha formats ett visst klassrumsklimat. Genom att aktivt arbeta med tvärgrupper mellan de tre klasserna kan vi som lärare stimulera till utbyte mellan klasserna och eleverna samt att klassrumsklimatet och den egna rollen i den nya miljön utmanas.

Vi har också sedan vårterminens start haft blandade fasta platser i matsalen och stimulerar då till eftersnack av vårt gemensamma arbete och kanske till en gemensam lek på rasten.

Arbetet har precis börjat men har redan gett resultat då många av eleverna också känner sig trygga i den stora gruppen, d.v.s. hela årskurs fyra. Vi ser fram emot ett forsatt gemensamt arbete och vad det kommer att leda till.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *