Hur uppfyller arbetet med Rösjöfyror läro- och kursplaner?

I läroplanen (Lgr11, 2011) står det under skolans uppdrag att skolans ska främja elevernas lärande och förbereda dem för att vara aktiva samhällsmedborgare. De ska kunna leva och verka i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och med en snabb förändringstakt. Vidare under ”övergripande mål och riktlinjer” står det att skolan har ett ansvar för att varje elev efter grundskolan ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för att söka kunskap, kommunicera med andra, skapa och lära. Och det är just detta vi vill med vår blogg. Vi vill att eleverna ska få möjlighet att kommunicera med varandra och därmed ha en mottagare för exempelvis sina matematikuppgifter och läsprojektsuppgifter. De får vara med att skapa en egen blogg och samtidigt dokumentera sitt lärande. Bloggen kan då bli en digital portfolio där elevarbetena samlas och därmed vara ett verktyg i arbetet med själv- och kamratbedömning.

I vår blogg Rösjöfyror arbetar vi just nu med två olika projekt inom ämnena matematik och svenska. Vilket gör att eleverna i det digitala arbete med bloggen får en chans att arbeta med de förmågor och mot de kunskapskrav som de ska uppnå i årskurs 6.
Vi skulle vilja vara med i tävlingen och få ett pris främst för det som står här ovan men också för ambitionsnivån att få ihop ett gemensamt arbete på ett strukturerat sätt med tre klasser och tre lärare där vi har 61 elever som aktiva mottagare av varandras skolarbeten. Vi kommer också genom denna webbplats ha ett aktivt gemensamt arbete oss lärare emellan. Vi vill också vinna för att vi lärare tycker att vi genom denna webbplats prövar skolans ledord vi kan, vi vill, vi vågar!  Vi kan skapa en webbplats, vi vill lära oss mer om webbplatsen och vi vågar lära oss av varandra under webbplatsens uppbyggnad och genom att vi lär oss tillsammans så är webbplatsen underrubrik Vi lär oss tillsammans även en rubrik som också berör de ansvariga av denna webbplats.
 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *