Den pedagogiska kopplingen

Vi har sedan år ett arbetat med läsförståelsestrategier kontinuerligt med våra tre fyror. Eleverna har mött undervisning utifrån handledningen och arbetsboken till Diamantjakten. Arbetsboken Diamantjakten är skriven av Ingela Feldt och Pia Hed Andersson (2012) Natur och Kultur: Stockholm som båda idag arbetar på Rösjöskolan som specialpedagoger. När vi arbetat med läsförståelse och strategier för att förstå en text (läsa och skriva) har vi använt oss av Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Utgiven år 2009. Natur & Kultur: Stockholm.

Vi har under hösten vidareutvecklat vårt arbete med läsning och elevernas tysta läsning. Vi har modifierat och arbetat fram ett eget Den tänkande läsarens hjul baserat på Westlunds (2009) bok sid. 252, (ibid.) där en modell på ett hjul visar hur den tänkande läsaren utvärderas sin läsning allteftersom de läser och flyttar på stegen i sitt hjul. Vi använder oss av både hjulet för att förutspå vad som händer nästa gång, efter läsning, samt läsförståelsestrategin Spågumman Julia, att förutspå.

I detta läsprojekt har vi valt att arbeta med andra begrepp och roller för att ta nya grepp och nya infallsvinklar till hur man kan arbeta med läsförståelse med hopp och tro om att med variation kan vi kanske nå fler elever som tycker om, eller tar sig an rollerna på ett naturligt sätt. Vi har märkt att med variationer och nya former för undervisning av läsförståelsestrategier så ökar möjligheterna för fler elever att hitta en form som passar just dem. Individanpassning genom att variera hur vi lär. Vi kommer under projektet att få anledning till att återknyta till de strategier vi arbetat med innan för att visa på likheter mellan ex. ordletaren och Fröken Detektiv som eleverna träffat.

Det är genom ett medvetet och strukturerar arbete över tid som vi modifierar vårt arbete med läsförståelsestrategier samtidigt som vi också är noga med att fortsätta läsa och behålla kopplingen till forskning om läsförståelseundervisning.

Då vi startade upp elevens val har vi haft elevernas IUP-mål som grund för våra tre områden. Vi har valt att följa skolans mål och satsat på de IUP-mål som innefattar matematik. Genom ett gemensamt arbete har vi kunnat erbjuda en strukturerad undervisning i blandade grupper med fokus på IUP.

Ett annat viktigt mål har varit att ge eleverna möjlighet att få tillfälle att arbeta över tid med andra elever för att främja nya relationer eleverna emellan. I Läroplanens värdegrund beskrivs det att skolan ska vara en social plats med gemenskap som ger trygghet och vilja till lust att lära.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *