Räkneberättelse c grön Freja

Multiplikation: Maja var hos sin mormor i 5 dagar, hon fick 5 bullar varje dag. Hur många bullar fick Maja sammanlagt?

Division: Det var 60 barn i fyrorna rubeckskolan, det var 3 klasser mad lika många elever i varje klass. Hur många elever går i varje klass?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *