Läxa till nästa gång 23/5

Alla i gruppen skriver ett varsitt inlägg på bloggen med en sammanfattning av boken Elin och Erik och skriver om bokens budskap.

De som deltog på dagens samtal har redan börjat att skriva på sin sammanfattning, så ni fortsätter och skriver klart den texten.

Ingen läsning till nästa gång.

Tack för dagens samtal grupp 4!

Tack för att jag fick vara med på erat samtal idag. Det var intressant att få höra era tankar! Ni är bra på att låta alla komma till tals och har ett positivt samtalsklimat. Ni ställer gärna frågor när ni inte förstår och besvarar varandras frågor. Tänk på att det är samtalet om bokens innehåll som är viktigt och att ni låter varandra få tala till punkt. Ibland hinner ni ställa nästa fråga innan den första är besvarad. Jag ser fram emot nästa samtal!

Grupp 4 – Tack för ett trevligt samtal

Tack för ett trevligt samtal idag. Det var roligt att få diskutera med er om att resa i tiden och var ni skulle vilja resa någonstans om ni kunde göra det. Det ska bli spännande att få se vad huvudkaraktären får reda på. Om flickan åkte med Titanic eller inte? Jag tycker att ni är bra på att ställa frågor till varandra när ni inte förstår något, t.ex. svåra ord. Tänk också på att ställa djupare frågor eller dela med er av era textkopplingar. Det är inte alltid att man tänker på samma sätt när man läser en text. Ofta kan man tolka texten olika.

Jag ser fram emot nästa gång!

Tack för samtalet Grupp 3!

Tack grupp 3 för dagens samtal! Det är väldigt att lyssna på era tankar om det ni läser. Ni ställer frågor och ger svar om det är något ni undrr över. Det var roligt att få vara med i slutet av er bok och diskutera hur ni trodde att boken skulle sluta och sedan prata om hur den faktsikt slutade.