Avslutande reflektion Grupp 8 Jonte

Jag tycker att läsprojektet är ganska roligt eftersom det är roligt att samtala och speciellt om en bok alla i gruppen har läst. Det tycker jag för att det är spännande att höra hur de i gruppen tänker och tycker om boken eller om kapitlet. Under åren har jag blivit bättre på att förstå det jag läser och jag har också blivit bättre på att läsa tyst och högt i grupp. Jag har också tränat mig på att reflektera om bokens innehåll i ett inlägg. Jag skulle inte rekommendera att göra det här för nästa fyror eftersom det är väldigt jobbigt och ganska tråkigt, men om de skulle ha läsprojekt skulle jag nog rekommendera att gör lite roligare uppgifter och läxor för nu är läxorna bara dryga och tråkiga. Det är det jag också skulle ändra om jag var lärare, att göra roligare uppgifter, läxor och uppgifter på lektionerna. Roligare uppgifter enligt mig är uppgifter mer likt de första uppgifterna vi hade i läsprojektet.

Författarbesök Grupp 8 Jonte

Jag tyckte att det var roligt att Magnus kom till vår skola, men jag tyckte också att det var intressant. Det tyckte jag var kul eftersom att det var spännande att höra hur han te.x kommer på idéer till en bok. Jag fastnade för hur han tog inspiration från riktiga personer till sina egna figurer i boken. Det som var nytt för mig var att det tog son enorm tid innan boken kom ut i affären, att skriva den tog bara några månader men sedan skulle boken rättas och läsas av ganska många personer och det tog ungefär 2 år vilket var nytt för mig. Jag tror att författaryrket inte är något för mig för att jag inte tyckte om att sitta still och är inte så förtjust i att skriva texter. Det tar väldigt länge att göra ett sådant projekt och jag gillar inte att göra samma sak så länge och så mycket vilket gör så yrket inte blir så kul enligt mig.

Sammanfattning Grupp 8 Jonte

I början av boken blev Petrus familj rövade av tjuvar de var ute efter pengar och saker med värde. Tjuvarna var redan igång att slå sönder saker i deras hus när Petrus blev väckt av hans bror Hans. Efter det satt Hans Peters på en häst som fick fly på tills han kom till ett litet hus där det bodde en gammal man. Den gamla mannen hette Anwald och i hans hus fick Petrus bo om han hjälpte den gamle med att laga ett hönshus. När Petrus var färdig med hönshuset gav han sig iväg. Han red på sin häst tills han stötte på två personer som höll hus vid en lada. Ena personen bar en kniv, vilket inte skrämde upp Petrus så mycket eftersom han vågade smyga runt i ladan. Efter att männen som höll hus vid ladan nästa fick tag i Petrus när han smög runt, så red Petrus till en stad där det fanns ett hus som det borde två personer i, Caisa och Sven. De ägde ett bryggeri där Petrus fick jobba så att han tjänade pengar till mat. Efter det handlade det om att Sven visade Petrus runt i gruvan som låg ganska nära bryggeriet, Sven visade lite vad de gjorde i gruvan och lite hur. Någon dag därpå hittade de två männen som Petrus sett vid ladan, de försökte ta Petrus men han lyckades försvara sig. I bryggerit träffade Petrus en kille som hette Barfot, han var snälla och väldigt bara på att smyga, Barfot blev Petrus nya vän. Därefter blev Peters fångad av det två männen när han och Barfot snokade runt vid tjuvarnas (de två männen) hus. Efter det försökte Petrus fly men en av tjuvarna hindrade honom och fängslade in Petrus i huset igen, sen kom Sven och då tog han tjuvarna till rättning eftersom att de hade gjort så mycket dumt. När tjuvarna hade åkt in på rättning så fick Sven, Barfot och Petrus en belöning eftersom det hade tagit fast tjuvarna. Belöningen var pengar men Petrus fick också tjuvarnas kniv som en liten belöning, därpå reste Petrus, Sven och Barfot tillbaka för att träffa Anwald men de reste också enda till Petrus familj hus. Då pratade de tillsammans (Petrus familj) mycket om vad som hade hänt.

Budskap:
Jag tror att budskapet är att man inte ska ge upp, vilket Petrus inte gjorde utan han kämpade för att hitta sin familj igen. Jag tror också att syftet är att man ska ta vara på sina vänner eftersom Petrus gjorde det med Barfot. Men jag tror också budskapet med boken är att man ska hjälpas åt som vänner och personer. Det tror jag för att Barfot och Petrus hjälpte varandra mycket i boken t.ex att samla pengar. Jag tror också det för att när Petrus kom till bryggeriet så sa Caisa att det var okej att Petrus jobbade där istället för att bara lämna eller ignorera honom.

Den tänkande läsarens hjul Jonte Grupp 8

Innan du läser: Det förra kapitlet handlade om att Petrus först byggde upp ett läger en bit bort från byn och sen gick han till byn och försökte hitta något jobb. Han försökte ända tills han kom till garveriet där han fick jobba. Efter det hittade Petrus sin blivande kompis Barfot och det lärde sig att samarbeta jättebra med till exempel att laga mat och samla ihop pengar.
Nästa kapitel tror jag handlar om att Petrus och Barfot tar kontakt med Sven och försöker att visa honom vilka som är silvertjuvarna. Men jag tror inte att de kommer få tag i tjuvarna så att det kan straffas.
Jag läser den här texten för att jag ska bli bättre på att läsa men också för att jag ska kunna förstå texten bättre.

Medan du läser: Medan jag läste fick jag bland annat en bild av när Petrus blev släpad över åker av tjuvarna men jag fick också en inre bild av när Petrus, Barfot och Sven tog i mot deras belöning.

Efter läsningen: Det började med att Sven och Petrus var i gruvan där Sven förklarade lite hur de jobbar. Någon dag efter knackade tjuvarna på dörren och de försökte få tag i Petrus. Nästa kapitel handlade om att Petrus byggde ett läger och att han hittade en pojke med namn Barfot som blev hans nya vän. Efter det letade Petrus och Barfot upp Sven för att han skulle kunna hjälpa de att fånga tjuvarna, för var Sven bara irriterad men sen gick han med på att mötas efter hans jobb. Efter Svens jobb möttes de men innan Sven hade kommit hade Barfot och Petrus bytt lite plats, sen följde Barfot och Petrus efter bulan och kniven in i skogen där det stod ett hus. Där gick de in men Petrus blev också fångade där av bulan och kniven. Sedan lyckades Petrus också rymma ifrån huset men när han rymde såg kniven det och Petrus blev tyvärr tagen igen. Efter ett tag kom Sven och lyckades befria Petrus mot tjuvarna, men Sven tog också fast tjuvarna så de åkte in för rättning. Därefter var alla glada och efter ett fick Barfot, Petrus och Sven en varsin belöning vilket var en kista med silvermynt men sen fick Petrus också tjuvarnas kniv som en liten belöning till.
Nästa kapitel tror jag att Petrus kommer köpa något av mynten eller göra av med lite på något annat. Men jag tror också att Sven och Barfot kommer hjälpa Petrus att hitta sin familj men innan tror jag Petrus kommer besöka Anwald.

Den tänkande läsarens hjul Grupp 8 Jonte

Innan du läser: I förra kapitlet red Petrus ifrån ladan som tillhörde de två männen och han red enda tills han kom fram till en by där det stod ett hus som tillhörde två personer. Där fick Peters mat och en boplats om han hjälpte till med deras bryggeri. Personerna som ägde bryggeriet hette Caisa och Sven. I deras hus bredvid bryggeriet levde det även många barn.
Jag tror att texten kommer att handla om när Sven och Petrus besöker en silvergruva och att Sven kommer visa Petrus runt i gruvan så att han får se hur ett gruvliv kan se ut. Jag tror också att Sven kommer berätta för Petrus vad det gör i gruvan och runt omkring.
Jag tror att jag ska läsa denna text för att jag ska bli bättre på att läsa och för att jag ska kunna förstå texten bättre.

Medan du läser: När jag läste fick jag en inre bild av gruvan som Sven och Petrus besöker. I bilden ser man hur det är arbetare nere i gruvan men också ovanför, i min inre bild ser man också att det rycker väldigt mycket från gruvan för att de använder tillmakning nere i gruvan.

Efter läsningen: I förra kapitlet kom Petrus till bryggerit och han fick man och han fick börja jobba men innan fick han också lite instruktioner. Det handlade också lite om Caisa och Sven familj. Men nu vet jag att det också finns en pojke där som heter Barfot, han och Petrus har blivit kompisar och de hjälper varandra med saker som att samla pengar som de använder till tex mat.
Det har handla om när Sven och Petrus var i gruvan, där Sven visade honom runt och vad de gör. Det handlade även lite och Sven och Caisas bryggeri där de fick besök av bulan och kniven. I slutet av kapitlet handla det och när Barfot och Petrus träffades och hur de hjälper varandra.
I nästa kapitel tror jag Petrus kommer träffa tjuvarna igen men att Barfot hjälper honom jag tror också att de kommer vara tillsammans länge och tillsist tror jag att det också handlar om när Petrus och Barfot fortsätter att hjälpa varandra.

Den tänkande läsarens hjul Jonte Grupp 8

Innan du läser:
Jag vet att det handlar om en pojke som heter Petrus och att han har en familj och en bror. Hans bror heter Hans och en dag förlorade Petrus sin familj när deras hus blev attackerat av rövare. Men Petrus lyckades fly med en av rövarnas hästar, han flydde tills han kom till ett hus där en gammal man bodde. Den gamla farbrorn hette Anwald och i hans hus fick Petrus sova och äta. Under tiden medan Petrus var där hjälpte han Anwald med att laga hans hönshus. När Petrus var färdig med huset fortsatte han sin resa i hopp att hitta sin familj.
Jag tror att texten kommer att handla om att Petrus fortsätter resa på hästen men stöter på samma rövare som var i Petrus hus. Jag tror också att rövarna kommer att ta han till fångst och föra honom till rövarnas hemliga ställe.
Jag tror att jag ska läsa den här texten för att jag ska bli bättre på att läsa, få bättre flyt när jag läser och för att jag ska träna mig i läsförståelse det vill säga att jag ska träna på att förstå vad jag läser.

Medan du läser:
Medan jag läste koncentrerade jag mig på det jag gjorde och för att jag skulle förstå bättre stannade jag upp då och då så att jag kunde fundera vad jag läst. Om jag inte förstod något läste jag om så jag förstod. Medan jag läste fick jag en inre bild som föreställde Caisas hus med många barn som lekte på framsidan av huset. Men jag fick även en bild av när den lilla flickan gav Petrus en liten figur gjord av en kotte.

Efter läsningen:
Innan visste jag att Petrus fortsatte med sin resa men nu vet jag att han träffade på två ilskna män och att Petrus får lite problem när han snokar runt i deras lada. De två männen hade sagt till Petrus att försvinna där ifrån men Petrus var där ändå, när han var i deras lada upptäckte de honom när han skulle fly därifrån och han lyckade på några sekunder.

Efter besöket hos Anwald red Petrus till en lada där det var två otäcka män som höll hus, en av personerna hade en kniv. En kort bit från lada stannade Petrus med sin häst för att övernatta. Dagen efter snokade Petrus runt i deras lada men sedan blev han upptäckt av de två männen och lyckades fly på några sekunder. Han sprang och hämtade sin häst och sen red han iväg för att inte bli tagen av de två männen. Han red till en by där det stod ett hus fult med ungar och en person som hette Caisas. Det levde även en man där som hette Sven och de ägde ett ölbryggeri. Där fick han mat om han jobbade och hjälpte Sven och Caisa.
I nästa kapitel tror jag att Petrus kommer jobba stenhårt med bryggerit men sedan fortsätta på sin resa i hopp att hitta sin familj. Jag tror att han kommer att få något problem på vägen men att han kommer klara sig och att han kommer hitta något nytt hus där han kan jobba och få mat.

Petrus och Silvertjuvarna Grupp 8 Jonte

Innan du läser: Jag vet att det handlar om en kille som är tolv år och att han lever under början av 1600 talet i Sverige. Jag vet också att hans hus blir attackerat av rövare och att han förlorar sin familj. Då börjar hans äventyr och hans mål är att få tillbaka sin familj. Jag tror att texten kommer att handla om att han kämpar och kämpar för att få tillbaka sin familj. Jag läser den här texten för att jag ska bli bättre på att läsa och för att jag ska kunna förstå bättre vad jag läser.

Medan du läser: Hur kom rövarna in i huset?

Bor Petrus nära eller långt ifrån en stad?

Var är Petrus och Hans föräldrar?

Jag fick tex en inre bild av när rövarna står och slår ner saker i Petrus och Hans hus. I min inre bild använde banditerna någon slags klubba eller slagträ för att slå ner saker i huset.

Efter läsningen: Jag visste att de skulle bli attackerade men nu när jag har läst vet jag att de smög ut längs väggen när de skulle fly. Jag har läst att det blev attackerade av rövare och att Hans väckte Petrus så att de kunde börja fly. Nästa sida tror jag kommer handla om deras fortsättning av flykten och att det kommer lyckas att fly.