Grupp 7 – Exempel 1

Exempel 1:

Du kunde skriva lite mer detaljerat t.ex. om vilken klass hon undervisar eller vad hon tycker om klassen. Det var en bra text men du kan förbättra texten med hjälp av vår respons. Välj ett citat och kom ihåg att skriva vilken sida du hittade det på. Ditt inlägg var bra för att du hade med det mesta och man fick en liten bild av Eva.

Hur vet du att hon bor i skolan?

Varför tycker du att hon är mystisk?

 

 

Exempel 1 Grupp 6 Elsa och Axel

När vi läser ditt inlägg, får vi massa frågor om texten. Vi tycker ditt inlägg är bra därför att du har beskrivit Eva. Hur hon ser ut, vad hon jobbar som och vad du skulle fråga henne. Men vi undrar varför du skulle fråga henne det? Och vi tycker du kunde skrivit lite mer om hur hon är som person, om hon är blyg, pratsam, oftast rädd eller orolig. Vi undrar också på vilket sätt hon är en mystisk lärare, varför hon bor på skolan och var på skolan (t.ex. i källaren, köket eller i ett kapprum). Har det stått något om varför hon har en lång kjol? Är det något hon vill dölja under kjolen eller gillar hon den stilen? Var Eva med i det senaste kapitlet, och vad hände i så fall då? Och om hon var med, glöm inte att skriva ett citat och vilken sida.

 

Grupp 8 återkoppling 1

Varför tycker du att Eva är en mystisk lärare? Vilken Eva bor på skolan? Vi tycker att du borde skriva ner ett citat av texten.  Vi tycker att du skulle kunna utväcklat dina meningar i texten, och då skulle din text blivit lite bättre tycker vi. Det du gjorde bra i texten var att du  brättade vad hon jobba med och varför du valde henne.

Exempel 1 Återkoppling

Du har skrivit väldigt kort och du skulle kunna utveckla ditt inlägg genom att skriva mer detaljerat t.ex att skriva varför Eva är en mystisk lärare. Du skulle kunna beskriva lite bättre. Te.x. är hon snäll? Varför bor hon i skolan? Varför är hon mystisk? Har Eva fler kläder än en kjol? Man får inte veta så mycket om Eva, men det är dock bra att du svarat på frågorna.

Återkoppling grupp 4 5 AC

Exempel ett:

Bra skrivet!

Vad skulle ni snacka om förutom om hon gillar att vara lärare? På vilket sätt är Eva mystisk?

Har inte Eva långa klänningar i boken, det kan du ändra. Du kan också skriva lite mer om Eva så att man får en bättre bild av henne, du kan skriva t ex: Hur hon är som person, mer om hur hon ser ut och vad hon gör om dagarna mer detaljerat. Du ska också skriva ett citat från boken och vilken sida du hittade det på.

Vi tycker att ditt inlägg är bra för att du får med ganska mycket om Eva.

Exempel två:

Bra inlägg!

Varför tyckte du att det var spännande när han gick in i grupprummet? Om du inte hade valt det så vad skulle du välja att rita om då?

Du kan skriva lite om vad som hände när Tobbe gick in i grupprummet och hur han kände sig.

Ditt inlägg var bra för att du beskrev din bild och varför du hade valt den senen i boken. Vi tyckte att den var lite mindre bra för att du har inte beskrivit särskiljt nogrant om varför du valde den.

Av: Sofia 5a och Albin 5c