Bråkuppgift

En match är 60 min. Alla spelare ska spela en fjärdedel av matchen. Hur många minuter ska de spela var?

Bråk

Bråkuttryck används när vi ska uttrycka en del av en helhet eller en del av antal och är ett område i matematiken som ofta kan kännas svårt att förstå för att vi inte använder det så mycket i vår vardag. Men det är ändå viktigt för att förstå storleken av olika andelar och kunskaper om bråk behövs när vi senare kommer att arbeta med procent och decimaler. Därför arbetar vi på bråk-lektionerna arbetar med bråkuttryck på många olika sätt. Vi över på begrepp, repeterar grunderna i bråk och arbetar vidare på en högre nivå.
(McIntosh, Alistair. 2008. Förstå och använda tal. Nationellt centrum för matematikutbildning.)

Viktiga begrepp (matte-ord):

Bråkuttryck

Del av helhet

Del av antal

Täljare, nämnare, kvot

En hel

En halv

En tredjedel

En fjärdedel