räkneberättelse e röd

Multiplikation: Maja har sex lådor med sju chocklad bollar i varje. Hur många chockladbollar är det totalt?

Division: Patrik ska dela upp barn i lag. Det är 24 barn totalt.Hur många barn är det i varje lag om det är tre lag?

Räkneberättelse E Röd Saga

Multiplikation: Sex barn köpte sex godisar. Hur många godisar hade alla tillsammans? Svar: 36

Division: Sex barn delade på trettiosex hallon. Hur många hallon fick alla var? Svar: 6

Räknehändelse e röd Elsa

Multiplikation: I skåpet var det 5 hyllor, på varje hylla stod det 9 datorer. Hur många datorer fanns det i hyllan?

Division: 5 barn hade plockat 45 plommon. Hur många plommon fick dem var?

 

Räkneberättelse Röd

Multiplikation: Om sju personer bakar sju bullar var. Hur många bullar har dom tillsammans?

Division: Om Anton ska dela på 45 bullar till 5 personer hur många bullar får en person?

Räkneberättelse röd E

Multiplikation: Om Ludvig får 8 kr varje dag i 6 dagar hur mycket har han då fått?

Division: Om Mia,Felix,Ludvig, Sara och Max ska dela på 45 bullar hur många bullar får dom var

Räkneberättelse E Röd Freja

Multiplikation : Nio barn bakade fem muffins var. Hur många muffins gjorde dom tillsammans?

Division : Maja har 49 stenar hon ger bort nio . Hur många  stenar har hon nu?

räkneberättelse

Multiplikation:

Adam har en kulglass och en kulglass inehåller tre kulor. Hans kompis har en likadan glass. Hur många kulor har de sammmanlagt?

 

Division:

Adam och Axel har 12 stenar och de ska dela lika många.

Hur många får de var?

 

Av adam

multiplikation E röd

Det var 5 barn som kom till en lekpark och skulle dela på godis  men det var inte lilka många barn dom skulle dela 8 karameler. hur ska barnen dela på lika monga karameller????????????`?

/Sayenn 4B