Vad gör vi på våra bråklektioner?

Utifrån elevernas önskan arbetar vi med olika stationer, i grupp, par eller individuellt. I stationerna får vi in flera olika representationsformer och vi arbetar med olika sinnen. De olika stationerna är:

Problemlösning

Laborativt arbete

Räkna med bråk (lärarlett)

Spelhåla (digitalt)

Spelhörna (tärningsspel)

Färdighetsträning

Göra egna uppgifter