Instruktioner under läsprojektet

Läsprojektet bygger på att du som medlem i en grupp gör din uppgift inför gruppens diskussion som sker på torsdagar 08.10-09.30. Du behöver komma förberedd till lektionen och ska ha gjort den uppgiften som står på ditt rollkort. Du ska också varje vecka lägga in ditt arbete på gruppens sida under läsprojektet. Din uppgift och ditt inlägg ska vara klart när du kommer till skolan på onsdagen, om den inte är klar ska du göra läxan under onsdagen på skolan.

Viktigt! När du lägger upp en uppgift ska du bocka i kategorin för din grupp och också för den roll du har. tex.  kategorier som står här nedan, glöm inte att bocka i rätt kategori.

  • Grupp 14
  • Sakletare

När ni har läst ut er bok!

Då ska alla i gruppen som en sista hemuppgift skriva följande i var sitt inlägg på bloggen:

1. Skriv en sammanfattning av boken i kronologisk ordning. Sammanfattningen ska vara 15-20 meningar.

2. I samma inlägg ska du också beskriva vad boken budskap är med minst 5 meningar.

3. När du träffar din grupp ska ni i turordning läsa upp det du skrivit om bokens budskap. Diskutera: Tyckte ni lika om bokens budskap? Om ni tyckte olika vad det för skillnader?

4. Avsluta med att skriva ett gemensamt gruppinlägg om varför man ska läsa den här boken.